„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”

Albert Einstein